Mobilis

PKS Ostróda

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostródzie Sp. z o.o. w likwidacji

ul. Garnizonowa 14
14-100 Ostróda
tel. 89 646 32 51

NIP: 7411804413

REGON: 510896830

KRS: 0000324693

Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto bankowe: 62 1140 2105 0000 4905 5600 1001

Kapitał zakładowy: 3.000.000,00 PLN

e-mail: ostroda@mobilis.pl