Mobilis

PKS OSTROŁĘKA

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A. w likwidacji

ul. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” 1
07-412 Ostrołęka
tel. 694 443 837

NIP: 7580000373

REGON: 000617947

KRS: 0000189140

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto bankowe: 40 1140 1010 0000 5356 2500 1001

Kapitał zakładowy: 4.330.000,00 PLN (wpłacony w całości)

e-mail: ostroleka@mobilis.pl

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY: