Mobilis

PKS OSTROŁĘKA

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A. w likwidacji

ul. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” 1
07-412 Ostrołęka
tel. 694 443 837

NIP: 7580000373

REGON: 000617947

KRS: 0000189140

Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto bankowe: 40 1140 1010 0000 5356 2500 1001

Kapitał zakładowy: 4.330.000,00 PLN (wpłacony w całości)

e-mail: ostroleka@mobilis.pl

Likwidator PKS w Ostrołęce S.A. w likwidacji z siedzibą w Ostrołęce informuje, że akta osobowe oraz dokumentacja płacowa byłych pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A. z siedzibą w Ostrołęce zostały przekazane na przechowywanie do:

Past Actum Sp. z o.o.
ul. Zgierska 47A
95-070 Aleksandrów Łódzki
tel. 500 068 990
e-mail: archiwa@pastactum.pl

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY:

    • OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2020 ROKU

    • OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 14 WRZEŚNIA 2020 ROKU

    • PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI – DEMATERIALIZACJA AKCJI

    • DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI – DEMATERIALIZACJA AKCJI