Mobilis

MOBILIS PROPERTIES 2 S.A.

Mobilis Properties 2 Spółka Akcyjna

ul. Posag 7 Panien 8
02-495 Warszawa
tel. 606 247 794 (Szanowni Państwo, pod tym numerem nie jest udzielana informacja o rozkładzie jazdy autobusów.)

NIP: 7610000031

REGON: 000617953

KRS: 0000241251

Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto bankowe: 43 1140 1010 0000 5356 2300 1001

Kapitał zakładowy: 4.000.000,00 PLN (wpłacony w całości)

e-mail: przasnysz@mobilis.pl

Zarząd Spółki (dawnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A) informuje, że akta osobowe oraz dokumentacja płacowa byłych pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A. z siedzibą w Przasnyszu zostały przekazane na przechowywanie do:

Past Actum Sp. z o.o.
ul. Zgierska 47A
95-070 Aleksandrów Łódzki
tel. 500 068 990
e-mail: archiwa@pastactum.pl

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY:

  • OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 29 CZERWCA 2020 ROKU

  • OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 14 WRZEŚNIA 2020 ROKU

  • PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI – DEMATERIALIZACJA AKCJI

  • DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI – DEMATERIALIZACJA AKCJI

  • OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 23 LISTOPADA 2020 ROKU

  • TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI – DEMATERIALIZACJA AKCJI

  • CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI – DEMATERIALIZACJA AKCJI

  • PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI – DEMATERIALIZACJA AKCJI

  • OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 29 LIPCA 2021 ROKU

  • OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W DNIU 11 LIPCA 2022 ROKU

  • OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W DNIU 19 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU

  • OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W DNIU 29 GRUDNIA 2022 ROKU

  • OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W DNIU 31 STYCZNIA 2023 ROKU

  • OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU

  • OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU