Mobilis

SPRZEDAŻ AUTOBUSÓW

Przedmiotem ogłoszenia jest 71 sztuk autobusów różnych marek.

Pojazdy są własnością Spółek PKS mieszczących się na terenie Polski. Autobusy eksploatowane były zgodnie z przeznaczeniem w prywatnych Spółkach. Nie jesteśmy firmą, która handluje autobusami, wyprzedajemy własny tabor. Atrakcyjne ceny poniższych pojazdów. Istnieje możliwość oględzin pojazdów po wcześniejszym umówieniu się.

Oferty cenowe wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu wadium prosimy przesyłać na adres: Mobilis sp. z o.o., ul. Posag 7 Panien 6, 02-495 Warszawa. Oferta powinna zawierać dopisek „Oferta na zakup pojazdu/pojazdów – nie otwierać przed 20.11.2019 r. godzina 10:00”. Oferty na pojazdy należące do różnych spółek należy składać oddzielnie na każdą spółkę.

Oferty przyjmujemy do dnia 20 listopada 2019 roku do godziny 10:00.

Oferta będzie ważna pod warunkiem wpłacenia wadium w wysokości 1 000 zł na rachunek bankowy właściciela autobusu (podany w tabeli) za ofertę dotyczącą jednego pojazdu.

Numery rachunków bankowych do wpłaty wadium:

    • PKS w Płocku: 45 1140 1010 0000 5242 0800 1001
    • PKS w Ciechanowie: 04 1140 1010 0000 5356 4900 1001
    • PKS w Ostrołęce: 40 1140 1010 0000 5356 2500 1001
    • PKS w Ostródzie: 62 1140 2105 0000 4905 5600 1001
    • PKS w Mławie: 28 1140 1010 0000 5356 3300 1001

W tytule przelewu prosimy wpisać numer, bądź numery rejestracyjne wybranych pojazdów oraz imię i nazwisko oferenta. Oferty poniżej ceny minimalnej nie będą rozpatrywane. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie cena. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone, wadium zwycięzcy natomiast zostanie dopisane na poczet zaliczki.

Po więcej informacji lub w celu umówienia spotkania zapraszamy do kontaktu: tel: +48 606 247 794; email: jakub.matyszkowicz@mobilis.pl

Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru podmiotów, z którymi podejmą rokowania, swobodnego wyboru nabywcy, odstąpienia od rokowań lub od zamiaru sprzedaży pojazdów bez podania przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty Spółki w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego jak również nie stanowi jakiejkolwiek formalnej procedury (czy też elementu/etapu takiej procedury) określonej przepisami prawa, w tym w szczególności niniejsze ogłoszenie nie stanowi publicznej licytacji, aukcji lub przetargu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub innych przepisów prawa.

Lista autobusów do sprzedaży (plik pdf) – kliknij, aby pobrać