Mobilis

PKS PRZASNYSZ

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A. w likwidacji

ul. Szosa Ciechanowska 4
06-300 Przasnysz
tel. 728 409 731

NIP: 7610000031

REGON: 000617953

KRS: 0000241251

Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto bankowe: 43 1140 1010 0000 5356 2300 1001

Kapitał zakładowy: 3.000.000,00 PLN (wpłacony w całości)

e-mail: przasnysz@mobilis.pl

Likwidator PKS w Przasnyszu S.A. w likwidacji z siedzibą w Przasnyszu informuje, że akta osobowe oraz dokumentacja płacowa byłych pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A. z siedzibą w Przasnyszu zostały przekazane na przechowywanie do:

Past Actum Sp. z o.o.
ul. Zgierska 47A
95-070 Aleksandrów Łódzki
tel. 500 068 990
e-mail: archiwa@pastactum.pl

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY:

    • OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 29 CZERWCA 2020 ROKU

    • OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 14 WRZEŚNIA 2020 ROKU