Mobilis

PKS Płock

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A. w likwidacji

ul. Bielska 53
09-400 Płock
tel. 734 473 758

NIP: 7740001833

REGON: 000616439

KRS: 0000063698

Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto bankowe: 45 1140 1010 0000 5242 0800 1001

Kapitał zakładowy: 2.580.000,00 PLN (wpłacony w całości)

e-mail: plock@mobilis.pl

Likwidator PKS w Płocku S.A. w likwidacji z siedzibą w Płocku informuje, że akta osobowe oraz dokumentacja płacowa byłych pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A. z siedzibą w Płocku zostały przekazane na przechowywanie do:

Past Actum Sp. z o.o.
ul. Zgierska 47A
95-070 Aleksandrów Łódzki
tel. 500 068 990
e-mail: archiwa@pastactum.pl

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY:

    • OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 29 CZERWCA 2020 ROKU

    • OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 14 WRZEŚNIA 2020 ROKU

    • PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI – DEMATERIALIZACJA AKCJI

    • DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI – DEMATERIALIZACJA AKCJI