Mobilis

PKS Mława

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A. w likwidacji

ul. Stefana Roweckiego „Grota” 12
06-500 Mława
tel. 668 896 628

NIP: 5690003207

REGON: 000616400

KRS: 0000069948

Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto bankowe: 28 1140 1010 0000 5356 3300 1001

Kapitał zakładowy: 5.400.000,00 PLN (wpłacony w całości)

e-mail: mlawa@mobilis.pl

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY: