Mobilis

PKS Mława

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A. w likwidacji

ul. Stefana Roweckiego „Grota” 12
06-500 Mława
tel. 606 247 794 (Szanowni Państwo, pod tym numerem nie jest udzielana informacja o rozkładzie jazdy autobusów.)

NIP: 5690003207

REGON: 000616400

KRS: 0000069948

Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego

Konto bankowe: 28 1140 1010 0000 5356 3300 1001

Kapitał zakładowy: 5.400.000,00 PLN (wpłacony w całości)

e-mail: mlawa@mobilis.pl

Likwidator PKS w Mławie S.A. w likwidacji z siedzibą w Mławie informuje, że akta osobowe oraz dokumentacja płacowa byłych pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A. z siedzibą w Mławie zostały przekazane na przechowywanie do:

Past Actum Sp. z o.o.
ul. Zgierska 47A
95-070 Aleksandrów Łódzki
tel. 500 068 990
e-mail: archiwa@pastactum.pl

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY:

  • OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 29 CZERWCA 2020 ROKU

  • OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 14 WRZEŚNIA 2020 ROKU

  • PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI – DEMATERIALIZACJA AKCJI

  • DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI – DEMATERIALIZACJA AKCJI

  • TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI – DEMATERIALIZACJA AKCJI

  • CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI – DEMATERIALIZACJA AKCJI

  • PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI – DEMATERIALIZACJA AKCJI

  • OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W DNIU 16 MARCA 2021 ROKU

  • OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W DNIU 11 LIPCA 2022 ROKU

  • SPRAWOZDANIE FINANSOWE (SPRAWOZDANIE LIKWIDACYJNE)

  • SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI