Mobilis

PKS MIŃSK MAZOWIECKI

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S.A. w likwidacji

ul. Warszawska 222
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 728 445 944

NIP: 8220003878

REGON: 000616391

KRS: 0000014342

Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto bankowe: 16 1140 1010 0000 5356 4100 1001

Kapitał zakładowy: 3.470.600,00 PLN (wpłacony w całości)

e-mail: minsk@mobilis.pl 

Likwidator PKS w Mińsku Mazowieckim S.A. w likwidacji z siedzibą w Mińsku Mazowieckim informuje, że akta osobowe oraz dokumentacja płacowa byłych pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim zostały przekazane na przechowywanie do:

Past Actum Sp. z o.o.
ul. Zgierska 47A
95-070 Aleksandrów Łódzki
tel. 500 068 990
e-mail: archiwa@pastactum.pl

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY:

    • OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2020 ROKU