Mobilis

PKS CIECHANÓW

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A. w likwidacji

ul. Płocka 13
06-400 Ciechanów
tel. 606 247 794 (Szanowni Państwo, pod tym numerem nie jest udzielana informacja o rozkładzie jazdy autobusów.)

NIP: 5660005259

REGON: 000617137

KRS: 0000086166

Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto bankowe: 04 1140 1010 0000 5356 4900 1001

Kapitał zakładowy: 4.970.000,00 PLN (wpłacony w całości)

e-mail: ciechanow@mobilis.pl

Likwidator PKS w Ciechanowie S.A. w likwidacji z siedzibą w Ciechanowie informuje, że akta osobowe oraz dokumentacja płacowa byłych pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A. z siedzibą w Ciechanowie zostały przekazane na przechowywanie do:

Past Actum Sp. z o.o.
ul. Zgierska 47A
95-070 Aleksandrów Łódzki
tel. 500 068 990
e-mail: archiwa@pastactum.pl

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY:

    • OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2020 ROKU