Mobilis

PKS BARTOSZYCE

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bartoszycach S.A. w likwidacji

ul. Szosa Ciechanowska 4
06-300 Przasnysz
tel. 604 618 300
tel. 784 545 489

NIP: 7430004085

REGON: 000616907

KRS: 0000308202 

Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto bankowe: 19 2030 0045 1110 0000 0166 1470

Kapitał zakładowy: 3.300.000,00 PLN (wpłacony w całości)

e-mail: bartoszyce@mobilis.pl

Likwidator PKS w Bartoszycach S.A. w likwidacji z siedzibą w Bartoszycach informuje, że akta osobowe oraz dokumentacja płacowa byłych pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bartoszycach S.A. z siedzibą w Bartoszycach zostały przekazane na przechowywanie do:

Past Actum Sp. z o.o.
ul. Zgierska 47A
95-070 Aleksandrów Łódzki
tel. 500 068 990
e-mail: archiwa@pastactum.pl

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY:

    • OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 29 CZERWCA 2020 ROKU

    • OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 14 WRZEŚNIA 2020 ROKU

    • PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI – DEMATERIALIZACJA AKCJI

    • DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI – DEMATERIALIZACJA AKCJI