Mobilis

Dyspozytor

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko DYSPOZYTOR
we Wrocławiu.

Miejsce pracy:

  • Mobilis Sp. z o.o. Wrocław ul. Tyska 16

Opis stanowiska pracy:

Dyspozytor realizuje nadzór nad planowym wyjazdem pojazdów z zajezdni oraz nad prawidłową realizacją zadań przewozowych. Do głównych obowiązków Dyspozytora należy: szybkie reagowanie na zdarzenia powodujące zakłócenia w kursowaniu pojazdów w celu zapewnienia ciągłości wykonywanych przewozów, prowadzenie dokumentacji związanej z zakresem wykonywania prac, stały nadzór nad pracą kierowców. Praca w ruchu ciągłym (zmiany 12 i 8 godzinne).

Wymagania:

  • Wykształcenie min. średnie,
  • Prawo jazdy kat. B,
  • Dobra znajomość pakietu MS Office,
  • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne oraz interpersonalne,
  • Umiejętność organizacji pracy własnej, pracy w zespole oraz koordynowania działań,
  • Umiejętność analizy, podejmowania decyzji,
  • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
  • Znajomość topografii oraz układu komunikacyjnego aglomeracji miejskiej
  • Znajomość zagadnień związanych z komunikacją miejską,
  • Podstawowa znajomość ustawy o czasie pracy kierowców, ustawy o transporcie drogowym oraz prawa o ruchu drogowym.

Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
  • wynagrodzenie adekwatne do kompetencji oraz powierzonych zadań,
  • prywatną opiekę medyczną,
  • strój służbowy,
  • świadczenia z ZFŚS,
  • karta MultiSport

 

CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby kolejnych procesów/etapów  rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”

Administratorem danych osobowych jest Mobilis Sp. z o.o. ul. Posag 7 Panien nr 8; 02-495 Warszawa

Formularz rekrutacyjny